Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog

Af effektive Affaldshåndtering teknik

Posted on December 9 2013 by valdemargaard in Home Improvement

Af effektive Affaldshåndtering teknik

Der har været mange farer og sundhedsmæssige problemer, der er opstået på grund af forkert affaldshåndtering teknikker. Fast affald , især , udgør alvorlige risici for miljøet og sundheden i samfundet. Fast affald består af følgende : -

1: - Garbage , som er bredt kategoriseres som decomposabl affald fra fødevarer.
2: - Dårligt , der består brændbart eller ikke- brændbart ikke- nedbrydeligt affald, såsom metal, glas, keramik, papir, træ og stof .
3: - Døde dyr .
4: - Industriel affald såsom maling, sand og kemikalier.
5: - aske , der er resten afledt fra forbrænding af faste brændsler.
6: - Store affald , der opstår fra nedrivning af konstruktioner og nedrivning af træer.
7: - Kloak - behandling faste stoffer, som omfatter materiale, der bevares på aflejrede partikler , Kloak , biomasse slam og spildevand - behandling skærme.
8: - Landbrugs affald, som afgrøderester og husdyrgødning
9: - mineaffald som kul afvise pæle og slaggedynger .

Bortset fra dette er der jordforurening , at grundvandet forurenes og sundhedsmæssige problemer. Det resulterer også i en negativ indvirkning på økosystemet, især i tilfælde af farlige materialer og slamsugning affald , der som regel er lavet af giftige kemikalier og patogener. Forkert bortskaffelse af disse kan forårsage interaktion med andre skadelige materialer , hvilket fører til værre problemer.

Affaldshåndtering teknikker på husstandsniveau er det første skridt til at afværge store problemer. Hvis hver husstand følger de rigtige processer , så hele byrden ikke vil falde på skuldrene af de kommunale selskaber. Alt organisk materiale kan holdes til side til kompostering. Komposteret affald kan senere bruges som gødning til havearbejde grøn vedligehold.

Comment on this post